วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย

นับจากนี้ . . . อีก

พวกเราพร้อมก้าวสู่

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

  

           
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
  • ประทานแจกันดอกไม้แสดงความยินดี

  • ยกฐานะวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

  • ประชุมวิชาการ เรื่อง Update in Medical - Surgical Nursing

  • ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง


NEW!..สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ปีงบประมาณ 2560
...
NEW!..ประกาศรายชื่อผู้มีสืทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560
...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาอบรมสาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
...
การรับสมัครลูกจ้างประจำ
...
ขยายการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งอาจารย์
ประทานแจกันดอกไม้แสดงความยินดี
โครงการจัดอบรม ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ อาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560
ขยายเวลาการรับเอกสาร ดูสถานที่ ยื่นซอง และเปิดซองใบเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง อาคารพระบรมคุณ
โครงการค่ายอาสา เรียนรู้สาธารณภัย ห่วงใยสุขภาพ
โครงการกาชาดร่วมใจ ป้องกันภัย พิษยาสูบ
ประชุมวิชาการ เรื่อง Update in Medical - Surgical Nursing
ยกฐานะวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล
ประชุมวิชาการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษามหาบัณฑิต
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
28jul2009-limages-2320pm     1 1    tnc logo    images-2    686963    48880 1    CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2    niets