วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
 • เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2558

 • ชนะเลิศประกวดขบวน งานเทศกาลลอยกระทง

 • เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

 • ขอแสดงความยินดี

 • ขอแสดงความยินดี

 • ขอแสดงความยินดี

 • - 100th TRCN Mini Marathon

 • สมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนรวมฯ

 • ขอแสดงความยินดี

 • สมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนรวมฯ

 • เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ 1st Red Cross / Red Crescent International Nursing Conference

 • ร่วมงานวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 121 ปีแห่งการก่อตั้ง

 • ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาพยาบาลกาชาดไทย-ญี่ปุ่น


เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2558 ระยะเวลาการอบรม 16 สัปดาห์ สาขาที่เปิดรับ 1.สาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผลออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้...
ขอเชิญชมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๕๘
...
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
...
ขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 1-4 ประจำหน่วยเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษา
...
ประกาศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาเลือก ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 ชั้นปีที่ 1-3
ค่ายจิตอาสา เตรียมพร้อมรับสาธารณภัย
ชนะเลิศประกวดขบวน งานเทศกาลลอยกระทง
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ชั้นปีที่ 1- 4 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557
เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
ทุนการศึกษาโครงการอบรมภาษาจีนทางการพยาบาล ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
รับสมัครคัดเลือกอาจารย์เพื่อเข้ารับทุนในโครงการแลกเปลี่ยน Linnaeus–Palme ประเทศสวีเดน ปี 2015
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนในโครงการแลกเปลี่ยน Linnaeus–Palme ประเทศสวีเดน
ประกาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้มารับสมุดธนาคาร ฯ ได้ที่หน่วยทะเบียนฯ ตึกราชูปถัมภ์ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 8-9 ตุลาคม 2557  
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดี
28jul2009-limages-2320pm    1 1    tnc logo    images-2    686963    48880 1    CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2    niets