วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย

banner
     

        
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
  • ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและทำบุญฯ

  • ขอแสดงความยินดี

  • ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ปี 2558

  • เว็บ e-Learning เปิดใช้บริการแล้ววันนี้

  • รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

  • ร่วมฟังการแสดงปาฐกถา


ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและทำบุญฯ
...
ขายทอดตลาดรถยนต์ของสภากาชาดไทย จำนวน 1 รายการ
...
ขอแสดงความยินดี
วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 นางสาวจุฬาลักษณ์  ใจแปง  นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) ให้ได้รับโล่รางวัล Nursing...
กำหนดการเข้าหอพัก และ การปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 และรายชื่อนักศึกษาพร้อมผู้ปกครอง ที่ต้องเข้าประชุม
...
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารพระบรมคุณ และอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทรับตรง(เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเภทระบบกลาง(เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทระบบกลาง ประเภทรับตรง(เพิ่มเติม) และประเภทโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพฯ
ประกาศรายชื่้อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพ่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเภทระบบกลาง ประจำปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งอาจารย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเภทระบบกลาง ประจำปีการศึกษา 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภททุนโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดงตามรอยสมเด็จย่า ประจำปีการศึกษา 2558
ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ปี 2558
เว็บ e-Learning เปิดใช้บริการแล้ววันนี้
28jul2009-limages-2320pm     1 1    tnc logo    images-2    686963    48880 1    CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2    niets