วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย

banner
  

        
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
  • ประชุมวิชาการ เรื่อง โลกออนไลน์ : ปัญหาสุขภาพที่ท้าทาย

  • Congratulations for English Speech Contest Champion

  • ประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา เรื่ื่อง Humanize Health Care


NEW!..พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โดยสโมสรนักศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลลาศน์ โดยในช่วงเช้ามีตักบาตรอาหารแห้งและเลี้ยงภัต...
NEW!..ประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ได้รับเกียรติจากนายแผน วรรณเมธีเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา เรื่อง Humanize Health Care...
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งอาจารย์
...
การรับสมัครลูกจ้างประจำ
...
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พิธีประดับเข็มกาชาดและเข็มวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
ประชุมเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2559
ดนตรีไทยถวายพระพร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เขาศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทรับตรง (เพิ่มเติม)
กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทรับตรง (เพิ่มเติม)
ประชุมวิชาการ เรื่อง โลกออนไลน์ : ปัญหาสุขภาพที่ท้าทาย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาอบรมสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล
รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทรับตรง (เพิ่มเติม)
Congratulations for English Speech Contest Champion
อวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
28jul2009-limages-2320pm     1 1    tnc logo    images-2    686963    48880 1    CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2    niets