วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย

นับจากนี้ . . . อีก

พวกเราพร้อมก้าวสู่

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

  

           
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
  • ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม PIM Language Competition ครั้งที่ 2

  • กำหนดประชุมวิชาการ ประจำปี 2560

  • ประทานแจกันดอกไม้แสดงความยินดี

  • ยกฐานะวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

  • ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง


NEW!..ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งอาจารย์
...
ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม PIM Language Competition ครั้งที่ 2
การแข่งขันระดับอุดมศึกษาPIM Language Competition ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-17.00 น.ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี ---------------------------------------...
โครงการจัดอบรม ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ อาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
สมัครออนไลน์  Click!! ...
กำหนดประชุมวิชาการ ประจำปี 2560
รับสมัครออนไลน์ (รองรับ Browser IE และ Firefox เท่านั้น ) **แก้ปัญหากดค้นหาในรูปแว่นขยาย ใส่คำหน้าชื่อไม่ได้**  ขั้นตอนการสมัคร On Line  1.คลิกสมัครออนไล...
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง อาคารพระบรมคุณ
เจ้าหน้าที่พัสดุ 3-5 หน่วยพัสดุ ฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 1-4 หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษา
ทุนการศึกษาโครงการอบรมภาษาจีนทางการพยาบาล ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Language Training Grant: Chinese Usage in Nursing) ประจาปี 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งอาจารย์
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ปีงบประมาณ 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสืทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560
การรับสมัครลูกจ้างประจำ
ขยายการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งอาจารย์
ประทานแจกันดอกไม้แสดงความยินดี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560
28jul2009-limages-2320pm     1 1    tnc logo    images-2    686963    48880 1    CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2    niets