วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
  • ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ปี 2558

  • เว็บ e-Learning เปิดใช้บริการแล้ววันนี้

  • รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

  • ร่วมฟังการแสดงปาฐกถา

  • การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

  • ประชุมวิชาการ ปี 2558

  • สมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนรวมฯ


NEW!..รายละเอียดเพิ่มเติม
...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทระบบกลาง ประเภทรับตรง(เพิ่มเติม) และประเภทโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพฯ
...
ประกาศรายชื่้อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพ่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเภทระบบกลาง ประจำปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม
...
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งอาจารย์
...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเภทระบบกลาง ประจำปีการศึกษา 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภททุนโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดงตามรอยสมเด็จย่า ประจำปีการศึกษา 2558
ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ปี 2558
เว็บ e-Learning เปิดใช้บริการแล้ววันนี้
122 ปี สภากาชาดไทย
วันกตัญญู ประจำปี 2558
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
ร่วมฟังการแสดงปาฐกถา
รวมใจภักดิ์ บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งอาจารย์
การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
28jul2009-limages-2320pm     1 1    tnc logo    images-2    686963    48880 1    CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2    niets