วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
  • Open House 2015

  • ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ปี 2558

  • เว็บ e-Learning เปิดใช้บริการแล้ววันนี้

  • รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

  • ร่วมฟังการแสดงปาฐกถา

  • รวมใจภักดิ์ บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

  • การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

  • ประชุมวิชาการ ปี 2558

  • สมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนรวมฯ


NEW!..ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ
...
NEW!..Open House 2015
...
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ปี 2558
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ปี 2558 โดยได้เข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัตตามาตุ ในงานประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลสากล  วันจันทร...
เว็บ e-Learning เปิดใช้บริการแล้ววันนี้
...
122 ปี สภากาชาดไทย
วันกตัญญู ประจำปี 2558
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
ร่วมฟังการแสดงปาฐกถา
รวมใจภักดิ์ บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งอาจารย์
การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งอาจารย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งอาจารย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทโควตา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
28jul2009-limages-2320pm     1 1    tnc logo    images-2    686963    48880 1    CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2    niets