วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย

นับจากนี้ . . . อีก

พวกเราพร้อมก้าวสู่

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

  

           
ออนไลน์ในขณะนี้ 3 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
  • การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภททุนสภากาชาดไทย

  • ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม PIM Language Competition ครั้งที่ 2

  • กำหนดประชุมวิชาการ ประจำปี 2560

  • ประทานแจกันดอกไม้แสดงความยินดี

  • ยกฐานะวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย


รดน้ำขอพรเลขาธิการสภากาชาดไทย
12 เมษายน 2560 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย พร้อมคณะ ร่วมพิธีรดน้ำขอพรเลขาธิการสภากาชาดไทย เนืองในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติามเด็จพระญาณสังวร (เจริญ ส...
วันกตัญญู 60
11 เมษายน 2560 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันกตัญญู โดยได้รับเกียรติจากท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ ชั้น 3 อาค...
พิธีมุทิตาจิต รดน้ำขอพร
10 เมษายน 2560 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โดยคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมพิธีมุทิตาจิต รดน้ำขอพร พี่พยาบาล ที่จัดขึ้นโดยฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ บริเวณหอพักพยาบาลสถิต ...
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูานจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
วันที่ 5 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย กล่าวต้อนรับผู้เรียนและผู้สอน หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล ...
ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย
การรับสมัครลูกจ้างประจำ
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสาขาการพยาบาลวิกฤต
การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภททุนสภากาชาดไทย
กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
ขยายรับสมัครสอบแข่งขัน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ขยายรับสมัครสอบแข่งขัน เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา และเจ้าหน้าที่พัสดุ
ขยายการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งอาจารย์
ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม PIM Language Competition ครั้งที่ 2
โครงการจัดอบรม ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ อาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
กำหนดประชุมวิชาการ ประจำปี 2560
28jul2009-limages-2320pm     1 1    tnc logo    images-2    686963    48880 1    CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2    niets