วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย


        
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
  • ประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา เรื่ื่อง Humanize Health Care

  • ขอขอบคุณ

  • ขอชื่นชมนักศึกษา

  • ขอชื่นชมนักศึกษา

  • ขอชื่นชมนักศึกษา

  • ขอแสดงความยินดี


NEW!..
(1 ก.ค.59) วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง จิระวรานันท์ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด คุณพเยาว์ บุรณเวช ผู้มีอุปการคุ...
NEW!..สอบราคาจ้างติดตั้งระบบบันทึกและถ่ายทอดสัญญาณภาพเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2559
...
NEW!..รายละเอียดการทำสัญญา
...
NEW!..รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทรับตรง (เพิ่มเติม)
...
NEW!..รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559ประเภททุนโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า
NEW!..รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทระบบกลาง (Admissions)
NEW!..ประกาศรายชื่อผู้มีสอบคัดเลือก สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางพยาบาล
NEW!..พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
NEW!..พิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
NEW!..ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
ประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา เรื่ื่อง Humanize Health Care
102 ปี วิทยาลัยพยาบาลฯ
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) ประจำปีงบประมาณ 2559
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนักการภารโรง (ลูกจ้างประจำ)
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทระบบกลาง
28jul2009-limages-2320pm     1 1    tnc logo    images-2    686963    48880 1    CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2    niets