วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
 • เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

 • ขอแสดงความยินดี

 • ขอแสดงความยินดี

 • ขอแสดงความยินดี

 • - 100th TRCN Mini Marathon

 • สมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนรวมฯ

 • ขอแสดงความยินดี

 • สมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนรวมฯ

 • เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ 1st Red Cross / Red Crescent International Nursing Conference

 • ร่วมงานวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 121 ปีแห่งการก่อตั้ง

 • ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาพยาบาลกาชาดไทย-ญี่ปุ่น


NEW!..เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทรับตรง  ประเภทโควตาภาคตะวันออก ประเภทโควตาบุตรเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย เปิดรับสมั...
NEW!..ทุนการศึกษาโครงการอบรมภาษาจีนทางการพยาบาล ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
...
NEW!..รับสมัครคัดเลือกอาจารย์เพื่อเข้ารับทุนในโครงการแลกเปลี่ยน Linnaeus–Palme ประเทศสวีเดน ปี 2015
การรับสมัครคัดเลือกอาจารย์เพื่อเข้ารับทุนในโครงการแลกเปลี่ยน Linnaeus–Palme ประเทศสวีเดน ปี 2015 โครงการแลกเปลี่ยน Linnaeus–Palme ประเทศสวีเดน เป็นโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระห...
NEW!..รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนในโครงการแลกเปลี่ยน Linnaeus–Palme ประเทศสวีเดน
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนในโครงการแลกเปลี่ยน Linnaeus–Palme ประเทศสวีเดน โครงการแลกเปลี่ยน Linnaeus–Palme ประเทศสวีเดน  ปี 2015 เป็นโครงการแ...
ประกาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้มารับสมุดธนาคาร ฯ ได้ที่หน่วยทะเบียนฯ ตึกราชูปถัมภ์ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 8-9 ตุลาคม 2557  
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดี
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งอาจารย์
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งอาจารย์
สอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2558
สมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน ในตำแหน่งนักการภารโรง หน่วยอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อัตราค่าจ้าง 8,800 บาท จำนวน 2 อัตรา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 15 อัตรา
รับสมัครเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 1-4 ประจำหน่วยเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
สมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนรวมฯ
การทวนสอบรายวิชาในการจัดการเรียนการสอน
28jul2009-limages-2320pm    1 1    tnc logo    images-2    686963    48880 1    CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2    niets