วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
 • ขยายเวลาการรับสมัครสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล

 • เชิญร่วมพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันกตัญญู

 • กำหนดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2556

 • พิธีรับหมวก

 • ขอแสดงความยินดี

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัเลือก ค่ายสานฝัน สู่พยาบาลกาชาด 8-9 มีนาคม 2557

 • ขอแจ้งเลื่อนการจัดงานเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน

 • ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาพยาบาลกาชาดไทย-ญี่ปุ่น

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดงานวิจัยและนวตกรรม

 • ใบสั่งจองหนังสือ

 • รับพระราชทานเหรียญเชิดชูเกียรติ

 • The First Red Cross/Red Crescent International Nursing Conference on Disaster Nursing, Humanitarian Emergency Response, and Nursing Trends


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2557 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  ดูไฟล์รายชื่อด้านล่าง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล (ประกา...
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557
...
ขยายเวลาการรับสมัครสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล
รับสมัครเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รับสมัครถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557  สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลด คู่มือการรับสมัคร ใบสมัคร หนังสือเชิญ ตามไฟล...
เชิญร่วมพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันกตัญญู
...
กำหนดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2556
พิธีรับหมวก
ประกาศผลรับสมัครลูกจ้าง
ประกาศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3
ขอความร่วมมืออาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-4 ในการตอบแบบประเมินตามระบบประกันคุณภาพ
ขอแสดงความยินดี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัเลือก ค่ายสานฝัน สู่พยาบาลกาชาด 8-9 มีนาคม 2557
ประกาศบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556