วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย


        
ออนไลน์ในขณะนี้ 3 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
  • ประชุมวิชาการ เรื่อง โลกออนไลน์ : ปัญหาสุขภาพที่ท้าทาย

  • Congratulations for English Speech Contest Champion

  • ประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา เรื่ื่อง Humanize Health Care


NEW!..รายชื่อผู้มีสิทธิ์เขาศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทรับตรง (เพิ่มเติม)
...
NEW!..กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทรับตรง (เพิ่มเติม)
เอกสารที่ต้องใช้ 1.       -ใบสมัครกรอกข้อความและติดรูปถ่าย 1 นิ้ว พร้อมลงลายมือชื่อ 2.       -รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ 3.  &nbs...
ประชุมวิชาการ เรื่อง โลกออนไลน์ : ปัญหาสุขภาพที่ท้าทาย
                                 &n...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาอบรมสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล
รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทรับตรง (เพิ่มเติม)
Congratulations for English Speech Contest Champion
อวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
สอบราคาจ้างติดตั้งระบบบันทึกและถ่ายทอดสัญญาณภาพเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2559
รายละเอียดการทำสัญญา
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทรับตรง (เพิ่มเติม)
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559ประเภททุนโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทระบบกลาง (Admissions)
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
พิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
28jul2009-limages-2320pm     1 1    tnc logo    images-2    686963    48880 1    CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2    niets