วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย

banner
  

        
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
 • ถ่ายรูปหมู่ร่วมกับบัณฑิต

 • ประกาศเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ปี 2559

 • พระราชทานเหรียญเชิดชูเกียรติ

 • ขอเชิญชวนประชาคมชาววิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

 • ขอแสดงความยินดี

 • ขอแสดงความยินดี

 • ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ปี 2558

 • เว็บ e-Learning เปิดใช้บริการแล้ววันนี้

 • รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

 • ร่วมฟังการแสดงปาฐกถา


NEW!..ถ่ายรูปหมู่ร่วมกับบัณฑิต
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558  นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ให้เกียรติร่วมถ่ายรูปหมู่กับบัณฑิต  ที่จบการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557  ณ ห้องประชุมหม่อมเจ...
ประกาศเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ปี 2559
...
พระราชทานเหรียญเชิดชูเกียรติ
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานเหรียญเชิดชูเกียรติ แก่นางสาวจุฬาลักษณ์ ใจแปง บัณฑิตพยาบาลดีเด่น วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2557 และ...
ขอเชิญชวนประชาคมชาววิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
ขอเชิญชวนประชาคมชาววิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยเตรียมความพร้อมและต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/สถาบัน วิทยาลัยพยาบาลฯ ประจำปีการศึกษา 2557ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 ...
ขอแสดงความยินดี
ขายทอดตลาดรถยนต์ของสภากาชาดไทย จำนวน 1 รายการ
ขอแสดงความยินดี
กำหนดการเข้าหอพัก และ การปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 และรายชื่อนักศึกษาพร้อมผู้ปกครอง ที่ต้องเข้าประชุม
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารพระบรมคุณ และอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทรับตรง(เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเภทระบบกลาง(เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทระบบกลาง ประเภทรับตรง(เพิ่มเติม) และประเภทโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพฯ
ประกาศรายชื่้อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพ่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเภทระบบกลาง ประจำปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งอาจารย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเภทระบบกลาง ประจำปีการศึกษา 2558
28jul2009-limages-2320pm    1 1    tnc logo    images-2    686963    48880 1    CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2    niets