วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย

banner
  

        
ออนไลน์ในขณะนี้ 3 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
  • พระราชทานเหรียญเชิดชูเกียรติ

  • รางวัล Nursing Student Award

  • Congratulations for English Speech Contest Champion


NEW!..สอบราคาจ้างทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2560
...
NEW!..สอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2560
...
ด้วยรักและผูกพัน
วิทยาลัยพยาบาลสภากชาดไทย จัดงานด้วยรักและผูกพัน ให้กับผู้เกษียณอายุ ซึ่งในปีนี้มีทั้งสิ้น 4 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา สมบัติแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดประนอม สมันตเวคิน อาจารย์วาริศา วิเ...
งานมุทิตาจิต
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยโดยภาควิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล ร่วมกับ ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ ร่วมจัดงานมุทิตาจิตให้แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา สมบัติแก้ว และ อาจารย์วาริศา วิเศษสรร...
พระราชทานเหรียญเชิดชูเกียรติ
ประชุมวิชาการ “โลกออนไลน์ : ปัญหาสุขภาพที่ท้าทาย”
อำลา อาลัย 2559
อบรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัครคีภัย
ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งอาจารย์
พิธีบายศรีสู่ขวัญ
รางวัล Nursing Student Award
JRCS Toyota college of Nursing
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งอาจารย์
แสดงความยินดี
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
28jul2009-limages-2320pm     1 1    tnc logo    images-2    686963    48880 1    CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2    niets