วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย

banner
  

        
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
  • รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

  • ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล

  • กิจกรรมจูงมือพ่อ มา Walk Rally คล้อง(พี่)งู

  • เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

  • ประกาศเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ปี 2559

  • พระราชทานเหรียญเชิดชูเกียรติ

  • ขอแสดงความยินดี


NEW!..ขอแสดงความยินดี
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00-20.00 น. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดการสัมมนาและอบรมแนวทางการปฏิบัติงานในการดูแล อำนวยความสะดวก และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวของอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ณ โ...
NEW!.. ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 42
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย  โดยชมรมดนตรีไทยได้เข้าร่วมแสดงดนตรีไทย ในเพลงระบำแม่งู โดยมีการรำประกอบการเล่นดนตรี  ในงาน “วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ...
NEW!..ดนตรีไทยถวายพระพร
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โดยชมรมดนตรีไทย ร่วมบันทึกเทปการบรรเลงดนตรีไทยถวายพระพร ในวโรกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2558 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน ...
NEW!..รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
...
แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ และรายชื่อโรงพยาบาลของรัฐที่สามารถเข้ารับการตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล
รับสมัครคัดเลือกอาจารย์เพื่อเข้ารับทุนในโครงการแลกเปลี่ยน Linnaeus–Palme ประเทศสวีเดน
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนในโครงการแลกเปลี่ยน Linnaeus–Palme ประเทศสวีเดน โครงการแลกเปลี่ยน Linnaeus–Palme ประเทศสวีเดน ปี 2016
กิจกรรมจูงมือพ่อ มา Walk Rally คล้อง(พี่)งู
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
ถวายสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5
วางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ถ่ายรูปหมู่ร่วมกับบัณฑิต
ประกาศเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ปี 2559
พระราชทานเหรียญเชิดชูเกียรติ
28jul2009-limages-2320pm     1 1    tnc logo    images-2    686963    48880 1    CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2    niets